Category: Huỳnh Việt Lang

Huỳnh Việt Lang Tóm lại, một thứ chế độ thoái hóa Việt Nam cần kết thúc. Xa hơn, việc tân trang một chủ nghĩa phản động như Marx Lenin là bất khả thi, cần thay hẳn vào đó là một …

Bước đầu nhận thức về tập hợp quan điểm cộng sản Read More »

Huỳnh Việt Lang Tôi tin rằng, những ngày đen tối nhất của dân tộc ta cũng sắp qua rồi. Anh cố gắng, tôi ráng lên, tinh thần ái quốc Việt từng ngày bùng dậy. Chế độ độc tài này phải …

Ngày mai tôi ra trận Read More »